Bán
Gói ảo 2
980,000 ₫ 980000.0 VND
Bán
Phòng 30m2
16,000,000 ₫ 16000000.0 VND
Bán
Phòng 32m2
18,000,000 ₫ 18000000.0 VND
Bán
Phòng 45m2
32,000,000 ₫ 32000000.0 VND
Bán
Phòng 22m2
15,000,000 ₫ 15000000.0 VND
Bán
Phòng 15m2
14,000,000 ₫ 14000000.0 VND
Bán
Gói ảo 1
480,000 ₫ 480000.0 VND
Bán
Phòng Trà 2 - 60m2
30,000,000 ₫ 30000000.0 VND
Bán
Cafe Terrace 1 - 120m2
40,000,000 ₫ 40000000.0 VND